Cấp học:  
Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 4885.

1. ĐẶNG THỊ SỰ
    Khỉ vớt Trăng/ Đặng Thị Sự: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

2. BÙI NGUYỄN DIỄM THU
    Giới thiệu kho tàng truyện cổ Việt Nam/ Bùi Nguyễn Diễm Thu: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

3. NGUYỄN THANH THUÝ
    Đọc to nghe chung sách khổ nhỏ: Truyện Rùa và Cáo/ Nguyễn Thanh Thuý: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

4. ĐOÀN QUANG HƯNG
    Đọc truyện về những anh hùng,nhân dân và danh lam thắng cảnh Việt Nam/ Đoàn Quang Hưng: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

5. ĐOÀN QUANG HƯNG
    Giới thiệu kho tàng truyện ngụ ngôn thế giới/ Đoàn Quang Hưng: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

6. NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN
    Hướng dẫn các em đọc truyện bồi dưỡng những tính cách, phẩm chất tốt cho học sinh/ Nguyễn Thị Hồng Duyên: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

7. NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN
    Hướng dẫn các em đọc truyện có nhân vật là thiếu nhi/ Nguyễn Thị Hồng Duyên: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Tiết đọc thư viện)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Thư viện; Chương trình;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

8. NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN
    Đọc hiểu/ Nguyễn Thị Hồng Duyên: biên soạn; TRƯỜNG TH HOÀ AN 2.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tiếng Việt; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: TRƯỜNG TH HOÀ AN 2 (Phú Yên)

9. ĐẶNG THỊ HỒNG HOA
    Tiết 5,6. Bài 3: Thông tin trong máy tính/ Đặng Thị Hồng Hoa: biên soạn; THCS Tây Sơn.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Tây Sơn (Bình Định)

10. ĐẶNG THỊ HỒNG HOA
    Bài 6: Mạng thông tin toàn cầu/ Đặng Thị Hồng Hoa: biên soạn; THCS Tây Sơn.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Tây Sơn (Bình Định)

11. ĐẶNG THỊ HỒNG HOA
    Bài 2: Xử lí thông tin/ Đặng Thị Hồng Hoa: biên soạn; THCS Tây Sơn.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Tây Sơn (Bình Định)

12. ĐẶNG THỊ HỒNG HOA
    Bài 4: Mạng máy tính/ Đặng Thị Hồng Hoa: biên soạn; THCS Tây Sơn.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Tây Sơn (Bình Định)

13. LÊ THỊ PHÚC
    Period 11, unit 2: Making annangements: Lesson 5: Language focus/ Lê Thị Phúc: biên soạn; trường THCS Mỹ Thành.- 2023
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường THCS Mỹ Thành (Bình Định)

14. ĐẶNG THỊ KIM LIÊN
    Bài 2: Thời gian trong lịch sử/ Đặng Thị Kim Liên: biên soạn; trường THCS Mỹ Thành.- 2022.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Lịch sử; Địa lý; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường THCS Mỹ Thành (Bình Định)

15. HUỲNH ĐỨC THỊNH
    Bài 8: Phong trào Tây Sơn: Tiết 2: Những thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn/ Huỳnh Đức Thịnh: biên soạn; trường THCS Mỹ Thành.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Lịch sử; Địa lý; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường THCS Mỹ Thành (Bình Định)

16. PHẠM KHÁNH HẢO
    Bài 9: Công dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam/ Phạm Khánh Hảo: biên soạn; trường THCS Mỹ Thành.- 2022.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Giáo dục công dân; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường THCS Mỹ Thành (Bình Định)

17. NGUYỄN THỊ KIM NGỌC
    Bài 3: Nguyên tố hóa học: Chủ đề 1: Nguyên tử, nguyên tố hóa học, sơ lược về bảng tuần hoàn và nguyên tố hóa học/ Nguyễn Thị Kim Ngọc: biên soạn; trường THCS Mỹ Thành.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Khoa học Tự nhiên; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường THCS Mỹ Thành (Bình Định)

18. TRẦN VĂN NHÂN
    Bài 2: Quan tâm, cảm thông và chia sẻ/ Trần Văn Nhân: biên soạn; trường THCS Mỹ Thành.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Giáo dục công dân; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường THCS Mỹ Thành (Bình Định)

19. LÊ THỊ ANH THƯ
    Châu Âu và các nước Mĩ từ cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX: Bài 12: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc/ Lê Thị Anh Thư: biên soạn; trường THCS Mỹ Thành.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Lịch sử; Địa lý; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường THCS Mỹ Thành (Bình Định)

20. LÊ THỊ THU NGÂN
    Nghệ thuật trung đại Việt Nam: Bài 12: Bìa sách với di sản kiến trúc Việt Nam/ Lê Thị Thu Ngân: biên soạn; trường THCS Mỹ Thành.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường THCS Mỹ Thành (Bình Định)

Trang sau |